Categories
Xifres

73%

de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NESE A) està escolaritzat a centres ordinaris.

Aquest curs 2022-2023, el 3,9 % del conjunt de l’alumnat matriculat als ensenyaments obligatoris (3-16) presenta necessitats educatives específiques tipus A.

La xifra d’alumnat NESE A s’ha incrementat gràcies a la millora dels sistemes de detecció i a l’acompanyament a les famílies.

20/09/2022