Categories
Xifres

34

S’han realitzat obres de reforma, ampliació i millora a 34 centres amb actuacions en pintura, cuines, façanes, patis, cobertes, tanques, vestidors, infraestructura TiC i millores funcionals. RAM: 3.415.312.51€

01/01/2021