Categories
Xifres

29,8% 

menys d'emissions de CO2 gràcies al sistema de plaques solars previst en el Pla Clima

El Pla Clima Escola Barcelona preveu un sistema de climatització de fred i calor que augmenta l’eficiència energètica generant una previsió d’estalvis del 29,8% en emissions anuals (TnCO²/any), així com un 12,5% en el consum d’energia primària (GWh/any), i un 14,7% en costos econòmics.

29/02/2024