Categories
Xifres

26

són els centres educatius públics de Barcelona als quals s'han començat a instal·lar sistemes d'aire condicionat en 1 o 2 espais del seu equipament (illa fresca).

Aquesta mesura s’emmarca en les 387 actuacions previstes en el Programa de confort ambiental a les aules i respon a l’anàlisi que s’ha fet aquest curs als 234 equipaments dels centres educatius d’ensenyaments obligatoris, tenint en compte tant les característiques físiques com també les actuacions ja realitzades en el centre.

Segons la categorització de necessitats, 26 centres han estat identificats com de màxim impacte per les condicions ambientals i acústiques dels seus equipaments.

31/05/2023