Categories
Xifres

20

alumnes de ràtio seran els que tindran, de sortida, 104 centres d’I3 de Barcelona el curs vinent. 73 més ho faran amb un màxim de 23 alumnes per grup.

La reducció de les ràtios s’alinea amb l’aposta del Departament per la qualitat pedagògica als centres públics i concertats.