Categories
Xifres

3.460

sol·licituds de preinscripció presentades corresponents a alumnat amb NEE (un 15% del total).

D‘aquestes, 2.545 són NEE B (pla de xoc), mentre que 915 són d’alumnat amb NEE A que ha sol·licitat escola ordinària, enfront de 233 sol·licituds presentades a centres d’educació especial.

01/03/2022