Categories
Xifres

19,3%

és l'alumnat amb NEE tipus B d'aquest nou curs, és a dir, 32.769 alumnes. Aquest percentatge s'estabilitza, per primera vegada des del curs 2018-19, respecte el curs anterior que va ser d'una dècima menys (19,2%).

Aquest percentatge que s’estabilitza respecte al curs anterior contrasta amb la detecció feta el curs 2018-2019, que era del 4,7%, fet que indica la millora en tot aquest període en el sistema de detecció de l’alumnat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica gràcies a la coordianció de diversos equips professionals (serveis socials, àmbit educatiu, etc.).

29/09/2023