Categories
Xifres

15,4%

del total d’alumnes de Barcelona va ser detectat amb necessitats del tipus B el curs passat, cosa que suposa una millora en el sistema de detecció respecte cursos anteriors.

Les millores en el sistema de detecció van permetre el curs passat identificar més alumnes amb necessitats de tipus B. Aquesta xifra està 9 punts per sobre del 6% que s’havia detectat en el curs 2019-2020.