Categories
Xifres

11

nous centres s'han creat a Barcelona, des del curs 2018-2019 al curs 2020-2021, a través de processos de transformació integral de centres.

La transformació d’aquests 11 nous centres ha estat el resultat de processos diversos en què s’han tancat, fusionat o modificat l’oferta (pas d’escola a institut escola) de centres en situacions de segregació o baixa demanda. Una avaluació conclou que aquestes transformacions han contribuït a reduir la segregació i a augmentar la demanda per part de les famílies.

22/11/2023