Categories
Xifres

1,1 M€

és l’estalvi anual estimat com a resultat de l’estalvi energètic en sistemes altament eficients de consum

A més de fer front a les onades de calor, el sistema de climatització previst en el Pla Clima inclou la generació de calor en èpoques de fred, substituint el consum de gas per consum elèctric. Això es veu compensat per la instal·lació de plaques fotovoltaiques que generaran un consum autosuficient i, fins i tot, excedents d’energia per compartir-la amb equipaments públics propers a les escoles.

29/02/2024