Categories
Xifres

1 de cada 3

alumnes d’ensenyaments obligatoris de Barcelona amb nacionalitat estrangera està en situació de vulnerabilitat (37,6 %).

28/10/2022