Categories
Èxits compartits

Curs 2021-2022: més escola pública i grups més reduïts als ensenyaments obligatoris


Des de fa algunes setmanes, els 11.586 professionals del Consorci d’Educació (equips directius, docents, professionals de suport a la do-cència i personal d’administració i serveis) hem estat treballant perquè el dia 13 de setembre 173.928 alumnes de P3, de segon cicle d’infantil, de primària i de secundària hagin viscut un retorn a l’escola recuperant ja una certa sensació de normalitat.

Aquest curs, les xifres d’alumnat total retrocedeixen en 5.646 alumnes respecte al curs passat a causa de la davallada de la població escolar. Així i tot, les famílies continuen apuntant una tendència creixent de la matrícula en centres públics, fetque es repeteix des dels darrers cursos. A P3, l’incre-ment a la pública suma un punt, i passa del 51,6% al 52,6%, mentre que pel conjunt d’ensenyaments obligatoris es creix del 44,8% al 45,9%.

Grups més reduïts per garantir l’equivalència de centres

Tot i que l’oferta de places ja preveia un retrocés demogràfic, poder mantenir els grups i la reducció de ràtios en determinades zones ha permès repartir l’impacte demogràfic al conjunt de centres. La reducció de ràtios i capacitats en els ensenyaments obligatoris garanteix una escolarització equilibrada del conjunt de centres a cada territori de la ciutat, un factor clau per a l’equivalència de centres.

P3

  • 75% de grups amb < 25 alumnes
  • 59% de grups amb = o < 22 alumnes

ESO

  • 55% de grups amb < 30 alumnes
  • 38% de grups amb = 30 alumnes

Finalment, pel que fa al personal adscrit al Consorci d’Educació, tant d’ensenyaments obligatoris com de postobligatoris, s’ha incrementat en 267 nous professionals, un repte de selecció i coordinació entre l’equip de recursos humans i els centres que els han hagut de d’incorporar als seus equips i projectes educatius.

Atès que estem davant d’un curs en què es dona continuïtat a les mesures d’acompanyament posades en marxa arran de la crisi sanitària, aquest curs seguiran treballant 484 professionals de reforç covid, 11 més respectes al curs passat.

Per acabar, 31 direccions de centres educatius s’estrenen en el seu càrrec aquest inici de curs.