Categories
Èxits compartits

Creix l’oferta de batxillerats més flexibles i competencials


El proper curs 10 instituts de Barcelona ampliaran l’oferta de batxillerats, la majoria d’ells propostes  singularitzades, que se sumen a les de 29 centres més que els últims anys estan transformant els itineraris educatius dels ensenyaments postobligatoris de la ciutat. L’objectiu és posar a l’abast dels i les joves uns batxillerats més diversos i flexibles, així com més competencials i professionalitzadors. En definitiva, adaptar l’oferta educativa a la diversitat de realitats de l’alumnat de més de 16 anys.

Hem parlat amb responsables de tres centres que po-saran en marxa nous programes de batxillerat des d’una mirada diferenciadora. En què consisteixen? Com viuen aquest repte de canvi i transformació educativa?

INS L’ALZINA (Sant Andreu)

El batxillerat internacional, una doble titulació plena de reptes i estímuls

Aquests dies l’equip de l’Institut L’Alzina està en ple procés d’entrevistes a l’alumnat que el curs que ve començarà la doble titulació del batxillerat internacional. Segons Anna Jané, coordinadora pedagògica, “ens llancem a aquest repte perquè volíem oferir una proposta que engresqués l’alumnat que busca més opcions i parteixen d’un bon rendiment acadèmic.”

Com a centre públic, es continuaran oferint dues línies de batxillerat estàndard i s’hi afegirà un grup addicional. Aquest batxillerat, més competencial i amb una llengua estrangera, incorpora matèries específiques, seguint els requeriments de certificació de l’InternationalBaccalaureate, com la de teoria del coneixement, que desperta una mirada d’aprenentatge 360º, o la de Creativitat-Acció-Servei (CAS) amb un enfocament d’aprenentatge amb la comunitat i l’entorn.

L’equip ha treballat més de 3 anys en el projecte, “hem hagut de formar-nos en les noves meto-dologies acadèmiques i d’avaluació, i hem hagut de fer algunes adequacions al centre. És un esforç però també un benefici molt positiu que enriqueix el conjunt del projecte educatiu de centre.” + info

INS TECNOLÒGIC DE BARCELONA (Nou Barris)

Una experiència de batxillerat per a un món digital

El proper curs, l’ITB s’iniciarà amb un batxillerat tecnològic. Fins ara, aquest centre especialitzat en formació professional oferia quatre línies de grau mitjà d’informàtica i sis graus superiors de la família d’informàtica i comunicacions (cibersegu-retat, videojocs, robòtica, sistemes intel·ligents…).

Alberto Vila, director del centre, ens explica que el format d’aquest batxillerat serà molt proper a l’FP. “L’alumne tindrà una experiència digital. Les classes es faran en una aula d’informàtica, cadascú amb el seu ordinador i sempre amb material digital. Les llengües, per exemple, les treballarem com una competència aplicada a les xarxes socials.”

Amb aquestes propostes innovadores, es vol atraure alumnat al qual agradi el món digital i “conscients que en el batxillerat hi ha molt abandonament, en cas de dificultats acadèmiques, l’alumne/a podrà passar-se al cicle de grau mitjà d’informàtica dins un mateix curs gràcies a que incorporem matèries comunes de formació professional.” Aquesta proposta té també un fort arrelament al territori, ja que retorna al barri el batxillerat perdut fa 5 anys. + info

INS MARTÍ POUS (Sant Andreu)

L’aposta per l’alineament amb les metodologies de l’ESO

Aquest jove institut de secundària de Sant Andreu, que va començar l’activitat fa 4 anys, ampliarà la seva oferta de secundària cap als batxillerats cientificotecnològic i humanisticosocial amb una mirada particular.

Per a Xavier Bou, el director de l’institut, “aquest pas és un repte perquè sabíem que volíem fer una propos-ta menys academicista, que no suposés una “pista d’obstacles” a l’alumnat per arribar a la selectivitat i, sobretot, que donés continuïtat al treball globalitzat, de tutoria i de grup que fem a la secundària”.

La proposta educativa és “el resultat d’un procés molt treballat i participat amb el claustre i l’alumnat de quart” i s’estructura en tres àmbits: els espais de treball comuns, on destaca el treball conjunt (eines lingüístiques) de llengua catalana i castellana per potenciar transferències i evitar duplicitats, i l’anglès treballat en context d’actualitat (notícies de caràcter social i científic); els espais de modalitat, amb especial èmfasi a la cultura audiovisual aprofitant l’entorn de la Fabra i Coats; i, per últim, els espais de treball autònom i interdisciplinari, que inclouran un temps lectiu tant per al treball de recerca com per a projectes interdisciplinaris entre les diferents matèries. + info