Categories
Ens preparem

Comença el procés d’estabilització del personal temporal

Per reduir la temporalitat dins les administracions públiques, a finals del 2021 es va aprovar la normativa que fixa com a objectiu la reducció del personal interí al 8%. Aquest objectiu s’ha d’assolir abans d’acabar el 2024, i és per això que s’ha fixat un calendari general per al procés:

Calendari

  • Aprovació de les places subjectes a estabilització: Abans de l’1/06/22
  • Aprovació de les bases reguladores dels processos de selecció per accedir a les places d’estabilització: Abans del 31/12/22
  • Execució de tots els processos selectius: Abans del 31/12/24

2 tipus de processos

Primer grup (majoritari): ocupació temporal d’una plaça estructural de forma continuada amb anterioritat a l’1/01/2016 o amb més de 6 anys d’antiguitat acumulada a la categoria. El procés selectiu serà per CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS I CAPACITATS:

  • Es valoren únicament mèrits.
  • El pes majoritari de la valoració serà l’experiència professional a la plaça/categoria convocada. Es podran valorar altres titulacions i formació.
  • Es podran valorar altres titulacions i formació.

Segon grup: ocupació temporal d’una plaça estructural de forma continuada amb anterioritat a l’1/01/2018. el procés selectiu serà per CONCURS OPOSICIÓ EXCEPCIONAL:

  • Oposició: no es regirà per la regulació de temaris mínims. Pes màxim sobre el total del procés, 60%.
  • Concurs: pes majoritari als mèrits d’experiència professional a la plaça/categoria convocada; es podran valorar altres titulacions i formació. Pes màxim sobre el total del procés, 40%.

Tots els processos selectius d’estabilització són de lliure concurrència, ja que s’hi pot participar complint els requisits ordinaris d’accés a la plaça.