Categories
Ens preparem

Apostem per l’educació inclusiva a tots els centres de Barcelona

A partir del curs que ve tots els cursos de l’ESO ja seran dins el programa

La preinscripció pel curs 2022-23 fa un pas endavant respecte al model d’inclusió dels infants i joves amb necessitats específiques de suport educatiu, els anomenats NESE A, tenint en compte aquestes especificitats abans de la preinscripció. Enguany s’ha desenvolupat un dispositiu de detecció d’alumnat amb diversos nivells de dificultats (cognitives, d’aprenentatge, físiques, etc.), i un mecanisme de distribució equilibrada d’aquests infants i joves a través de places de reserva per tal que l’escola ordinària els aculli en un entorn divers i preparat, tant a infantil com a secundària.

Com en el pla de xoc, per detectar aquest tipus de necessitats s’està actuant en l’entrada al nivell d’educació obligatòria infantil (P3), i els propers cursos s’implementarà en l’entrada a l’ESO. La detecció es fa  treballant en xarxa amb serveis de salut del territori que tenen identificades aquestes famílies, o col·laborant amb els centres i serveis educatius quan les famílies ja són dins el sistema. En altres casos, però, han de ser les mateixes famílies qui iniciïn el procés, ja que tenen infants encara no escolaritzats i, tot i que sovint no tenen un diagnòstic, sí que intueixen que el desenvolupament del seu infant és diferent de la resta. Per això “hem ampliat les fonts d’informació de l’alumnat donant veu a les famílies: hem habilitat un formulari en línia per a aquelles famílies que sentin que el seu infant pot tenir una necessitat i ens ho comuniquin”, ens expliquen des de l’Àrea d’Educació Inclusiva del Consorci d’Educació.

Un cop detectades les famílies, se’ls fa arribar una carta i un fulletó informant del procediment de preinscripció i convidant-les a la sessió informativa que cada districte ha portat a terme per a famílies amb infants que necessiten un acompanyament educatiu específic.

A partir del proper curs, doncs, l’escolarització de l’alumnat NESE A a través de plaça de reserva en centres ordinaris permetrà que els centres puguin adaptar millor i personalitzar l’aprenentatge de l’infant a les seves necessitats, gràcies a una distribució més equilibrada i amb el suport dels serveis educatius.

Amb aquest nou dispositiu preventiu es fa un treball de detecció d’alumnes amb necessitats educatives específiques, es distribueixen de manera equitativa i quan ja estan escolaritzats, es fa l’anàlisi de cada cas. “Les necessitats educatives d’un alumne no tan sols depenen de les seves característiques, sinó també del context  educatiu en què es troba. Per això, amb el nou sistema es fa l’anàlisi de les necessitats un cop distribuït l’alumnat”, apunten des de l’àrea d’inclusiva.

A més a més, la xarxa educativa de Barcelona fa una aposta per ampliar les casuístiques que es consideren necessitats específiques NESE A: no només es tenen en compte les dificultats cognitives, d’aprenentatge i físiques, també tenen dret als beneficis d’una plaça de reserva aquell alumnat de primària i secundària amb necessitats emocionals especials (trastorns emocionals, alimentaris…).

L’objectiu final és garantir que qualsevol situació que necessiti un seguiment especial pugui ser tractada amb suport de qualitat en tots els centres educatius ordinaris.

L’escolarització a l’escola ordinària: què hi guanyem?

  • Millor acompanyament de les necessitats de suport educatiu específic des de l’inici de l’escolarització.
  • Distribució equilibrada d’aquest alumnat en un entorn d’escola ordinària i inclusiva, evitant la concentració d’alumnat amb diversos requeriments específics.
  • Un aprenentatge personalitzat en un entorn divers amb el suport de professionals i recursos específics.
  • Millor atenció educativa alhora que permet a les famílies escollir un centre de la seva zona educativa.