Categories
En xarxa

A les xarxes Be_Pro, és hora de comunicar!

La gestió de la comunicació externa i interna, transmetre la singularitat de la nostra proposta formativa, projectar una imatge de l’FP renovada i compartida… Aquestes han estat algunes de les qüestions que s’han tractat en les sessions formatives que, des de l’octubre passat, s’adrecen als equips directius i als i les referents de comunicació dels centres públics de Barcelona que ofereixen ensenyaments professionalitzadors en un moment rellevant de canvis i transformacions d’aquests ensenyaments a la ciutat. 

A través de sis sessions, s’ofereix a les persones participants una mirada estratègica i, alhora, aplicada de la gestió comunicativa. La formació s’ha organitzat en tres blocs: el primer, més introductori i estratègic, ha tractat sobre la planificació comunicativa, la imatge i la comunicació interna; el segon, més instrumental, ha previst sessions específiques entorn de les xarxes socials, el web o la gestió relacional i el disseny i l’organització de les jornades de portes obertes; i, finalment, el darrer bloc consistirà en una sessió més pràctica, en què es compartiran els resultats aplicats i bones pràctiques portades a terme pels mateixos centres.

Per a Ana Albalat, coordinadora d’aquesta formació a la Direcció d’Ensenyaments Postobligatoris del Consorci d’Educació, aquesta formació «és un suport necessari per a la formació contínua del professorat i dels centres en aquest àmbit, atès que vivim en un món digital, canviant i mediàtic. S’ha plantejat amb una participació oberta per fomentar el lideratge distribuït i la transferència internacap al centre i, alhora, com a espai de trobada, on hem volgut socialitzar una visió compartida del nou model Be_Pro, Barcelona Ensenyaments Professionalitzadors».

N’hem parlat amb Carles López (esquerra), Clara Borrull (centre) i Ana Albalat (dreta).

«En el dia a dia prenem moltes decisions per intuïció, i trobar un espai que ens ajudi a endreçar, reflexionar i qüestionar-nos és molt útil i inspirador. Al centre hem creat un grup de treball per traslladar les reflexions d’aquesta formació a aspectes pràctics com, per exemple, replantejar-nos les portes obertes d’enguany d’una manera més dinàmica i vivencial. Continuarem amb altres reptes, com el web o la gestió de xarxes socials. Caldrien més recursos humans, però hem de ser pràctics i avançar».

Carles López Pérez, director de l’Institut de l’Esport de Barcelona


«Compartir pràctiques i conèixer com treballen altres centres, fins i tot de sectors ben diferents, m’ha agradat molt. Tinc experiència en comunicació de moda, però comunicar en l’àmbit educatiu té unes particularitats diferents. Les sessions inicials, més estratègiques, han anat molt bé per alinear-nos i comprendre millor una estratègia d’imatge i relat compartit de l’FP de Barcelona». 

Clara Borrull Ferrer, docent i responsable del web a l’Institut Vall d’Hebron


«La comunicació de centre és una tasca complexa que requereix estratègia, eines, treball en equip… i temps. En aquesta formació hem volgut rescatar un espai per compartir, conèixer experiències i agafar perspectiva amb l’objectiu de co-construir un missatge comú de l’FP pública de Barcelona i generar més impacte».

Ana Albalat, direcció d’Ensenyaments Postobligatoris del Consorci d’Educació de Barcelona