Categories
Èxits compartits

3.850 noves incorporacions de professionals als centres

Entre setembre i mitjan novembre s’han incorporat als centres educatius 3.850 professionals que han cobert vacants, substitucions i jubilacions, xifra que triplica les incorporacions fetes en el mateix període del 2019. Integrar aquest gran nombre de professionals ha estat possible gràcies a les capacitats de gestió i acollida dels centres i de l’equip de recursos humans. A vegades, trobar perfils altament especialitzats que s’adeqüin a les necessitats de cada projecte educatiu demana, d’una banda, esforç en la recerca dels professionals i, de l’altra, paciència quan les necessitats triguen a ser cobertes.

Enguany ens hem trobat amb circumstàncies desconegudes que ens han obligat a fer les coses de manera diferent. Les borses de personal disponible per a substitucions, per exemple, han quedat buides, i això ha fet la gestió dels recursos humans més complexa de l’habitual. També hem posat en marxa mesures de suport ad hoc,com el cos de reforç COVID amb 514 professionals de perfils diversos al servei dels centres.

I en fase de prova encara, també hem creat un equip estable d’atenció urgent a primària quefunciona com un claustre itinerant i que fa substitucions puntuals quan no poden ser ateses pels nomenaments ordinaris.