Categories
Èxits compartits

2.634 alumnes d’infantil i secundària s’incorporaran el curs que ve al Pla de xoc


 
Des que fa tres anys es va posar en marxa el Pla de xoc contra la segregació escolar, per a les oportunitats educatives i l’èxit educatiu,cada curs s’hi incorpora una nova cohort d’alumnes que es correspon amb els grups de P3 i 1r d’ESO de tots els centres educatius públics i concertats.

Això vol dir que el curs que ve ja s’haurà incorporat al pla tota l’etapa infantil (P3, P4 i P5), així com els primers tres cursos de l’ESO. Aquesta progressió en el nombre d’alumnes també ha suposat un increment de recursos: si bé el primer curs es van destinar 415.510 € a un total de 4.012 alumnes, es preveu tancar el segon curs (2020-2021) amb 1.545.420 € per a 6.646 alumnes.

La cadena de detecció, un treball en equip

Actuar en el moment de la preinscripció és clau per prevenir la segregació escolar, i amb aquest objectiu es despleguen diverses accions d’acompanyament a l’alumnat en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. En realitat, però, aquest procés s’inicia molts mesos abans, amb la tasca conjunta dels professionals dels serveis centrals del Consorci i de l’Ajuntament (serveis socials, educació, escoles bressol…).

“El Pla de xoc és la feina de tot un procés, no una xifra final”


Aquesta tasca prèvia és clau per detectar alumnes en situació de vulnerabilitat, i la col·laboració ha permès multiplicar per 3 la capacitat de detecció. Segons Espe Busquets, coordinadora de projectes educatius de l’Àrea d’Educació Inclusiva dels Serveis Centrals, això és possible perquè «el Pla de xoc és la feina de tot un procés i d’una cadena de detecció, no només una xifra final».

Aquest any, s’ha dut a terme un Pla d’orientació i acompanyament a les famílies, amb l’objectiu de facilitar el tràmit de la preinscripció en línia a les famílies en situació de vulnerabilitat i orientar-les a l’hora de fer la seva tria per poder optar a una plaça de reserva per alumnat amb necessitats educatives específiques. La proximitat dels agents de territori és clau en l’èxit del treball en equip per a la detecció i acompanyament. En aquest sentit, Espe Busquets ens explica que “hem comptat amb la implicació dels professionals de l’àmbit social desplegats als centres; i també hi hem involucrat entitats, serveis socials i les escoles bressol, per poder identificar i acompanyar l’alumnat que encara no està als centres.” Com a novetat, també s’ha fet un operatiu a les 8 oficines de suport a la preinscripció amb una atenció més especialitzada per a aquestes famílies amb la presència de treballadors socials dels EAP.

Novetats de finançament per aquest curs

El paper i la implicació dels centres han estat claus els dos primers cursos. A partir d’aquest curs, els centres reben finançament a partir del tercer alumne per nivell (curs), i no per grup (classe).

Les claus d’un programa estratègic

  • Lluita contra la segregació escolar amb l’escolarització i amb una composició equivalent i diversa dels grups escolars.

  • Dotació de les mesures d’acompanyament i suport per garantir les oportunitat educatives dels infants.

  • Igualar les condicions i reequilibri en la distribució d’alumnes vulnerables entre escola pública i concertada (dades de P3 i ESO).